Sweat Lodge - Indijanska Sauna

U prekrasnoj prirodi nedaleko Karlovca ili u divljini Like održava se stara Indijansko - Shamanska tehnika poznata kao Sweat Lodge ili sauna. Podalje od gradske buke, ona je mogućnost ulaska u odvojenu stvarnost, čišćenje tijela od toksina, pražnjenje uma od stresa, nepotrebnih misli i koncepata.

Uz pomoć Sveprisutnog Duha Prirode otvara nam uvid u djelovanje kroz vlastiti izbor, bez bilo čijeg uplitanja i na slobodu odbacivanja postojećih programa. Indijanska sauna smanjuje utjecaj neželjenih entiteta ili ih potpuno eliminira.

Sam Sweat Lodge sastoji se iz nekoliko elemenata, a to su:
upoznavanje i osjećanje prostora kroz koji se krećemo, pripravljanje drva i kamenje, bubnjanje, kratki ples za otpuštanje stresa te paljenje vatre na kojoj se grije kamenje.

Ulazak u šator za saunu predstavlja povratak u maternicu u kojoj se odvija proces pročišćavanja i povratak u jednost sa prirodom. Istodobno uspijevamo stvoriti više vibracije radi harmonije u nama i na Zemlji. Sama sauna čisti organe tijela, krv, srce, pluća, jetru, bubrege i kožu. Nakon završetka slijedi kratak odmor u prirodi. Energija tog snažnog sveukupnog doživljaja zadržava se u nama i narednih dana.

Hoka Hey