D A M I R . Š T A N C L

Majstor yoge, mističnog zvuka i šamanizma.
Intezivno uči i istražuje duhovnost te paralelnu
stvarnost od 1980g. Prvu yoga inicijaciju prima
1986g. kroz TM. U Kanadi od 1989g. radi i uči u
njihovim školama yoge. Početkom 1991g. inicira
ga Paramhansa Swami Maheshwarananda i od
podučava yogu po sustavu "Yoga in Daily Life".
Certificirani instruktor postaje 1996g.

Kao jedan od nekolicine osnivača karlovačkog
društva "Joga u svakodnevnom životu", sve do
kraja 2004g. vodi yogu u njemu. Intezivno radi
kroz seminare u Europi i Indiji. Prezentirao je i
vodio yogu kao rekreaciju pri Karlovačkom
društvu za športsku rekreaciju.

Udrugu " Yoga i Zdravlje" osniva 2005g. Kroz
nju podučava ali i širi rad na šamansku kulturu.
Vodi radionice koje se bave svetim zvukom
drevnih šamanskih instrumenata. Putuje 2009g.
u Južnu Ameriku kod Quichua šamana i prolazi
Ayahuasca inicijaciju. Sudjeluje u 13 ceremonija
sa poglavarom Ecuadorskog udruženja šamana.

U ljeto 2010g iniciran u Inka tradiciju iscjeljenja
Munay-Ki. Sastaje se sa liderom i vrhovnim
Mayanskim starješinom iz Guatemale,
Don Alejandrom - Wakatel Utiw, i sudjeluje u
svetoj Ceremoniji Vatre nedaleko Budimpešte.

Hvala na posjeti !

 
© © © © © ©
Zabranjeno je kopiranje sadržaja stranice bez odobrenja autora.
 
Sva prava pridržana. Copyright © 2005 Yoga i zdravlje....................................................design & izrada: ivana sudarević & zoran bižić